Skip available courses

Available courses

On-line poradna. Sekce pro dotazy a odpovědi.

Pokud chcete studovat některý z nabízených kurzů, není to možné zcela anonymně. Tyto aktivity jsou podporovány z veřejných peněz a mohou je využívat jen registrované uživatelky. Proto je potřeba, abyste se registrovala. Postup je jednoduchý a rychle vyřízený. Sama si zvolíte jméno a heslo, pod kterými se budete přihlašovat.

Jaké jsou možnosti právní formy podnikání (živnostenský list, fyzická nebo právnická osoba apod.)

Co je potřeba řešit při založení živnosti a zahájení podnikání. Na co se připravit, co si předem promyslet, jak se rozhodovat apod. Příklady a rady od úspěšných podnikatelek.

Praktické návody pro jednání na úřadech při zahájení podnikání. Např. vyplnění a odevzdání registračního formuláře apod.

Základy o principech daňové soustavy. Orientace v povinnostech souvisejících s daněmi. Praktické a užitečné informace jak řešit evidenci a odvod daně.

Obecný přehled o systému sociální zabezpečení v ČR. Např. pojištění sociální, zdravotní, nemocenské, důchodové apod. Praktické informace jak vyhledávat informace platné pro svou vlastní situaci. Např. žena na mateřské, samoživitelka, nezaměstnaný apod.

Základy účetnictví. Teoretické a praktické znalosti pro podnikání (terminologie, vedení a archivace účetní evidence apod.)

Úvod do světa obchodního strategického plánování a marketingu. Ukázky možností pro podnikání. Náměty jak poznatky využit ve vlastních aktivitách. Např. marketingový mix, strategie rozvoje, elektronické obchodování apod.

Zvládnutí komunikačních dovedností běžných v podnikatelské prostředí. Tématem je jednání se zákazníkem, s obchodním partnerem a na úřadech. Součástí jsou i praktické návody, zamyšlení nad etikou podnikání, zvládání komunikace v problémových situacích apod.

Základní problematika řízení podnikání z hlediska financí. Např. plánování příjmů, výdajů, předcházení rizikům apod.

Orientace v tvorbě vlastních webových stránek. Buď návod jak si sám vytvořit stránku, nebo jak si vybrat odborníka, který web vytvoří na zakázku. Např. význam odborných počítačových pojmů, možnosti e-shopu, efektivní reklama na internetu apod.

Odbornější informace pro tvůrce www stránek. Kurz je zaměřen na zdokonalení a grafickou úpravu webu. Např. bannery, fonty, flash animace apod.

Kurz je určen pro absolventy a obsolventky, kteří se orientují v podnikatelském plánování (viz kurz  č.9). Obsahem kurzu jsou témata: vyhodnocování hospodaření a účetních výkazů, finanční analýza, poměrové ukazatele.

Kurz je zaměřen na podrobnější analýzu hospodaření firmy. Je určen pokročilým podnikatelům, odborníkům a dalším zájemcům o dané téma.